Go to content

Bertel O. Steen Lørenskog Solheimveien 7 1473 Lørenskog Telefon : 67926161

 1. Home
 2. Om Kia
 3. Opplev Kia
 4. Teknologi
 5. DRIVE WiSE

DRIVE WiSE

 • DRIVE WiSE

  Stressfri kjøring

DRIVE WiSE teknologier

Kjøreassistanse

 • Automatisk nødbremsesystem

  Det automatiske nødbrems-systemet (1) oppfatter både kjøretøy foran bilen og fotgjengere som krysser gaten. Ved hjelp av radar og kamera som overvåker retningen og hastigheten til andre kjøretøy, varsler systemet føreren dersom kollisjonsfare oppdages. Reagerer ikke føreren vil bilen bremses automatisk – for å unngå en kollisjon, eller redusere skadeomfanget.

 • Kollisjonsvarsel

  Kollisjonsvarlsel beregner potensialet for en kollisjon med bilen i front, og gir fører varsel om bilen foran plutselig sakner farten. Varselet gjør fører oppmerksom på faren før det automatiske nødbremsesystemet trer inn.

 • Blindsonevarsling

  Blindsonevarsleren bruker radarsensorer på sidene av bilen til å advare deg om biler som legger seg i dødvinklene der du ikke kan se. Varslingen skjer gjennom et blinkende lys i det aktuelle sidespeilet.

 • Filskiftvarsler

  Filskiftvarsler hjelper deg å holde fokus. Kamera foran på bilen overvåker veimerkingen, og piper om du kommer ut av kjørefeltet uten å benytte blinklys. Hvis bilen utilsiktet havner utenfor kjørefeltet, varsles føreren.

 • Lane Keeping Assist System (LKAS)

  Om du utilsiktet beveger deg ut av ditt eget kjørefelt, vil Filskift-varsleren advare deg, og styre bilen tilbake til eget kjørefeltet.

 • Avansert Cruise Control

  En avansert og smart cruise-control bruker radarsensor i bilens front til å måle avstanden til kjøretøy som ligger foran. Dersom den nødvendige sikkerhetsavstanden ikke opprettholdes, vil systemet automatisk redusere bilens hastighet, om nødvendig stoppe helt, inntil kjøretøyet foran beveger seg videre.

 • Highway Autonomous Driving (HDA)

  Highway Autonomous Driving benytter Kias radar og LiDAR (Light Detection And Ranging radar) systemer til å tolke veimerking, som tillater bilen å bli i sitt kjørefelt, men også bytte til andre filer for å kjøre forbi eller ta av veien. Dette omfattende systemet gjør at fører ikke trenger å styre bilen, bruke blinklys, gass og bremser i mange situasjoner, samtidig som nøkkelinformasjon vises i LCD displayet.

 • Køkjørings- assistent

  Køkjørings-assistent sporer bilen som ligger foran under køkjøring, og identifiserer passende luker i andre filer for å få mer flyt i kjøringen. Systemet benytter eksterne sensorer for å opprettholde sikker avstand til bilen foran, og bytter fil bare når en passend eluke er tilgjengelig.

Parkeringsassistanse

 • Smart parkeringsassistanse

  Systemet hjelper deg ved både parallell- og lukeparkering. En egen “manøvrere ut” – funksjon hjelper deg også ut av en parallell parkeringsluke.

 • 360 graders kamera

  I hastigheter under 20 km/t kan AVM-systemet bruke bilens fire vidvinkelkameraer til å ta bilder (tatt av kameraer foran, bak og på sidene av bilen) som gir deg et overblikk av plassen rundt deg.

 • Varsel om kryssende trafikk

  Unngå ubehagelige opplevelser når du rygger ut av en parkeringsplass eller utkjørsel. Systemet varsler deg om all trafikk som befinner seg i feltet bak bilen.

Smarte lys

 • Fjernlys-assistent

  Et kamera i frontruten gjenkjenner møtende biler og fjernlys-assistenten kobler automatisk mellom fjernlys og nærlys, for å tilpasse lyset korrekt etter kjøreforholdene.

 • Adaptive lys som følger svingen

  AFLS-systemet styrer lyskjeglen i den retningen bilen svinger, og gir bedre sikt i nattemørket. Det justerer seg automatisk etter bilens hastighet, vekt og styrevinkel.

* Navn og funksjoner vil variere fra region til region og kjøretøy-type.
(1) Det automatiske nødbremsesystemet er et assistansesystem og fritar ikke føreren fra hans/hennes ansvar til å kjøre sikkert til enhver tid. Føreren må tilpasse kjøringen etter kjøreferdigheter, til trafikkreglene og til den aktuelle kjøre- og trafikksituasjonen. AEBS er ikke konstruert for å kunne operere kjøretøyet automatisk. Vennligst les bilens brukermanual for mer informasjon.