Go to content

Bil-Service Øya 23 3262 Larvik Telefon : 33136666

 1. Home
 2. Om Kia
 3. Om Kia
 4. Filosofi

Filosofi

 • FILOSOFI

  En felles tankegang

Ledelsesfilosofi

Å bygge en ny fremtid og realisere menneskets drømmer ved å tenke kreativt og takle fremtidige utfordringer.

 • Ansvarsfølelse

 • Realisering av muligheter

 • Respekt for mennesket

 • En ledelsesfilosofi er en grunnleggende retningslinje for hvordan bedriften og de ansatte handler og tenker. De følgende tre nøkkelverdiene oppsummerer Kias ledelsesfilosofi: full ansvarlighet, realisering av potensial og humanitet. Nøkkelverdiene sammenfattes i et enkelt mantra: 'Å bygge en ny fremtid og realisere menneskets drømmer ved å tenke kreativt og takle fremtidige utfordringer.

Visjon

 • Sammen for en bedre fremtid

  I 2011 etablerte Hyundai Motor Group en ny visjon: "Respektere mennesker og praktisere miljøledelse for å øke verdiskaping og søke en balansert og delt vekst med aksjonærene." Alle datterselskaper samarbeider for å oppfylle visjonen, og gjøre Hyundai Motor Group til et ledende globalt bilkonsern som gir kundene en merverdi. Med den økte verdien vi skaper ved å samle all vår kompetanse, vil vi styrke soliditeten til samarbeidspartnere og lokalsamfunn samtidig som vi bidrar til bærekraftig drift.

 • Lifetime partner in automobiles and beyond

  Under konsernnivå har hvert forretningsområde hver sin visjon. For bil er den "Å tilby mobilitet som gjør livet mer praktisk og hyggelig basert på innovative, personorienterte og miljøvennlige teknologier samt omfattende tjenester. Kia vil tilby kundene produkter og tjenester som gjør bil til et livsstilsområde - ikke kun et transportmiddel.

Kjerneverdier

 • Kjerneverdiene gir et tankesett for ansatte og organisasjonen som helhet. De representerer også bedriftskulturen vi streber etter. Vi blir mer samlet og sterkere ved å dele de samme verdiene og bruke dem konsekvent i våre beslutningsprosesser. Kia dyrker gjensidig samarbeid og respekt, samtidig som vi oppfyller våre løfter og imøteser talent og mangfold for å bygge en tydelig bedriftskultur.

Kunden først

Vi dyrker en kundedrevet bedriftskultur ved å tilby den beste kvalitet og service hvor alle verdier er kundeorienterte.

Utfordringer

Vi vil ikke være tilfredse med der vi er, men imøteser enhver mulighet til en større utfordring, og er sikre på å nå våre mål med ukuelig lidenskap og smart tenking.

Dialog og samarbeid

Vi skaper synergi gjennom en samhørighet fostret på dialog og samarbeid innad i selskapet, samt med våre samarbeidspartnere.

Mennesker

Vi tror at fremtiden i vår organisasjon ligger i de ansattes dedikasjon og kompetanse, og vil stimulere til utvikling av de ansattes potensial ved å skape en bedriftskultur som respekterer og fremmer talent.

Globality

Vi respekterer mangfoldet av kulturer, ønsker å være verdens beste i det vi gjør, og strever etter å bli en respektert global "bedriftsborger".